Wiersz Adama MICKIEWICZA Pani Twardowska: Potem bicz z piasku utoczy-->